Od urodzenia jestem związany z Miechowicami

Urodziłem się 22 lipca 1986 roku w Bytomiu i od samego początku swojego życia jestem związany z Miechowicami. To właśnie tutaj ukończyłem reaktywowaną Szkołę Podstawową nr 26 oraz nieistniejące Gimnazjum nr 14. W 2005 roku zdałem maturę po nauce w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Dzisiaj wraz z żoną Agatą wypełniamy jedną z najważniejszych życiowych ról – rolę rodziców dwóch synów.

Uzyskałem stopień doktora nauk technicznych

We wrześniu 2015 roku obroniłem pracę doktorską, a następnie Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach nadała mi stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk informatyka o specjalności bioinformatyka. Pracuję na stanowisku adiunkta na macierzystym wydziale oraz jako kierownik prac badawczo-rozwojowych w prywatnej spółce. Jestem autorem publikacji naukowych, mam na swoim koncie prace wdrożeniowe oraz uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania projektem europejskim, a w 2011 roku zdałem egzamin i posiadam uprawnienia do bycia członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jestem doradcą Jerzego Buzka, byłego Premiera Rządu RP

Współpracuję z Jerzym Buzkiem, Premierem Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku.

Posiadam doświadczenie pracy jako radny Rady Miejskiej oraz Rady Dzielnicy Miechowice

Od samego początku brałem aktywny udział w oddolnym tworzeniu Rady Dzielnicy Miechowice. W 2009 roku wystartowałem w wyborach do Rady Dzielnicy i z najlepszym wynikiem w Miechowicach uzyskałem mandat radnego. Radni wybrali mnie przewodniczącym Zarządu. W roku 2010 oraz 2014 zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej w Bytomiu. Od 2017 roku przewodniczę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.