Od urodzenia jestem związany z Miechowicami

Urodziłem się 22 lipca 1986 roku w Bytomiu i od samego początku swojego życia mieszkam w Miechowicach. To właśnie tutaj ukończyłem nieistniejącą już Szkołę Podstawową nr 26 oraz Gimnazjum nr 14. W 2005 roku zdałem maturę po nauce w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Dzisiaj wraz z żoną Agatą wypełniamy jedną z najważniejszych życiowych ról – rolę rodziców.

Uzyskałem stopień doktora nauk technicznych

We wrześniu 2015 roku obroniłem pracę doktorską, a następnie Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach nadała mi stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk informatyka o specjalności bioinformatyka. Jestem autorem publikacji naukowych, uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Moja praca jest ściśle związana ze współpracą z Centrum Onkologii w Gliwicach, a także grafiką i wizją komputerową. Ukończyłem również studia podyplomowe z zarządzania projektem europejskim, a w 2011 roku zdałem egzamin i mam uprawnienia do bycia członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jestem dyrektorem biur poselskich Jerzego Buzka, byłego Premiera Rządu RP

Współpracuję z Jerzym Buzkiem, Premierem Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Jestem dyrektorem biur poselskich Jerzego Buzka w Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach.

Posiadam doświadczenie pracy jako radny Rady Miejskiej oraz Rady Dzielnicy Miechowice

Od samego początku brałem aktywny udział w oddolnym tworzeniu Rady Dzielnicy Miechowice. W 2009 roku wystartowałem w wyborach do Rady Dzielnicy i z najlepszym wynikiem w Miechowicach uzyskałem mandat radnego. Radni wybrali mnie przewodniczącym Zarządu. W roku 2010 oraz 2014 zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej w Bytomiu.